Pages

Kort om mig

Vilka tjänster erbjuder du? 
Jag utför översättningar från svenska till tyska och från engelska till tyska. Dessutom erbjuder jag korrekturläsning och redigering av dokument på tyska.

Vilka dokument översätter du?
Jag översätter alla slags dokument så länge de inte behövas auktorisera. Följande typ av dokument är jag van att översätta: broschyr, produktbeskrivningar, tekniska dokument (bruksanvisningar), websidor, brev mm.

Vad kostar det?
Själva offerten är kostnadsfri. Översättningspriser varierar beroende på svårighetsgrad, ämnesområde, leveranstider och projektets omfång (volymer). Jag tar betald per ord eller per uppdrag. Lägsta uppdragsvärde är 300 SEK.

Vilka verktyg använder du? Du översätter väl inte med Google Translate?!
Nej! Det ända jag behöver utan min dator och internet är vanlig software som Windows Office. Vid behov använder jag mig av speciella översättningsverktyg som kallas för CAT Tools (computer aided translation tools). Ibland krävs det för större uppdrag.

Jag behöver en översättning. Hur gör jag?
För att kunna bedöma priset behöver jag se texten. Du får gärna skicka ditt dokument eller texten via mejl. Varje förfrågan behandlas med strikt konfidentialitet. Om du vill bara veta ett ungefär pris ange åtminstone antal ord och ämnesområde.

Jag behöver en professionell översättning. Bra kvalitet är viktig. Hur vet jag att översättningen är bra? Har du en utbildning inom språk? Gör du provöversättningar? Finns referenser eller liknande?
Mina kunder finns till största delen inom svensk och internationell industri. Jag lämnar gärna referenser vid efterfrågan. Dessutom studerade jag till översättare (tekniska översättning) i Tyskland och England i fyra år. Jag har jobbat som frilans översättare med målspråk engelska och tyska sedan 2005. Sedan 2006 bor jag i Sverige. Som sagt är mitt modersmål tyska. Vid större projekt kan provöversättningar diskuteras. Jag lämnar gärna referenser om så önskas.


Välkommen med din förfrågan!